Yayın Seçenekleri

Sempozyum kapsamında üç ayrı yayın seçeneği sunulmaktadır:

1-BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI: Sunumu yapılan bildirilerin özetleri, ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı‘nda yayınlanacaktır. Bu seçeneği tercih eden bildiri yazarlarından, Sempozyum katılım bedeli dışında ek bir bedel istenmemektedir.

2-BİLDİRİLER KİTABI: Sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri, isteğe bağlı olmak kaydıyla Sempozyum Bildiriler Kitabı‘nda yayınlanacaktır. Bu seçeneği tercih eden bildiri yazarlarından da, Sempozyum katılım bedeli dışında ek bir bedel istenmemektedir.

3-ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI: Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri; Bildiriler Kitabı’nda yayınlanmamış olmak ve hakem değerlendirmesinden geçmek koşuluyla, ISBN numarasına sahip Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterlerine uygun editoryal kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir. Kitap bölümü başına 350 TL ödenmesi, ayrıca talep edilir.