Tema ve Başlıklar

“Göç, Kriz, Güvenlik ve Dijitalleşme” temasıyla , 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde, çevrimiçi ve yüzyüze düzenlenecek olan Sempozyum’da, katılımcılardan, tema dışı konularla birlikte, öncelikle aşağıdaki başlıklar çerçevesinde içeriklere sahip bildiriler sunmaları beklenmektedir.

GÖÇ

KRİZ GÜVENLİK

DİJİTALLEŞME

Kıtalar arası göç

Ekonomik kriz

Savaş

Veribilim

İklim göçü

Politik kriz

İç çatışma

Finansal dijitalleşme

Uyum sorunları

İklim krizi

Terörizm

Sosyal medya

Yabancı düşmanlığı

Gıda krizi

Suç

e-devlet

Irkçılık

Dağıtım, bölüşüm ve eşitsizlik