Önemli Tarihler

  • Bildiri özetlerinin gönderimi için son gün: 15 Eylül 2023

  • Katılım ücreti ödeme için son gün: 18 Eylül 2023

  • Sempozyum programının duyurulması: 22 Eylül 2023

  • Sempozyum tarihi: 12-13 Ekim 2023

  • Bildiri özetleri kitabının yayınlanması: 20 Ekim 2023

  • (İsteğe bağlı) Tam metin gönderimi için son gün : 20 Ekim 2023

  • Kitap bölümü gönderimi son tarihi: 27 Ekim 2023

* Sempozyum’da sunulmamış olan çalışmalara, özet ve bildiriler kitabında yer verilmeyecektir. 21 Ekim 2023 tarihinden sonra gönderilen metinlere Sempozyum kitabında yer verilmeyecektir.