Önemli Tarihler

  • Bildiri özetlerinin gönderimi için son gün: 16 Eylül 2022

  • Katılım ücreti ödeme için son gün: 27 Eylül 2022

  • Sempozyum programının duyurulması: 30 Eylül 2022

  • Sempozyum tarihi: 10-11 Ekim 2022

  • Bildiri özetleri kitabının yayınlanması: 21 Ekim 2022

  • (İsteğe bağlı) Tam metin gönderimi için son gün : 21 Ekim 2022

  • Kitap bölümü gönderimi son tarihi: 4 Kasım 2022

* Sempozyum’da sunulmamış olan çalışmalara, özet ve bildiriler kitabında yer verilmeyecektir. 21 Ekim 2022 tarihinden sonra gönderilen metinlere Sempozyum kitabında yer verilmeyecektir.