Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd., Sempozyum Sekreteryası Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAYLAN, Dicle Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selman KIZILKAYA, Dicle Üniversitesi İİBF. Sağlık Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Dr. Lütfü SİZER, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL, Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü