Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ, Sempozyum Onursal Başkanı, Dicle Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd., Sempozyum Sekreteryası Başkanı.

Doç. Dr. F. Müge SAKAR, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd.

Doç. Dr. Mehmet SONGUR, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü 

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL,  Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Selim ERDAMAR,  Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin MENTEŞ, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAYLAN, Dicle Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Selman KIZILKAYA, Dicle Üniversitesi İİBF. Sağlık Yönetimi Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Barış ÜLKER, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Lütfü SİZER, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL, Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Öğr. Gör. Yazgım DEMİR AKYIL, Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yrd.