ISEPA ’22 Bildiriler Kitabı

V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’22) tam metin bildirileri, buradan erişime sunulacaktır.