ISEPA ’17 Bildiri Çağrısı

ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM  SEMPOZYUMU

12-14 EKİM 2017, DİYARBAKIR

Küreselleşme süreci dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Yaşamın her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bilimsel çalışmalar da bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Dolayısıyla uluslararası bilimsel anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, öğrenci ve akademisyen değişim programları,  bu küresel gelişmenin giderek çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır.  Bu kapsamda, küresel ölçekli uluslar arası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve antik Mezopotamya coğrafyasının merkezlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, bu güncel zorunluluktan ve ihtiyaçtan hareket ederek, alanındaki küresel ölçekli bilimsel gelişmelere dair bilgi birikimini, izlenimleri ve deneyimleri çalışanlarına ve öğrencilerine yerinde edindirmek, uluslar arası aktörlerce üretilmiş bilgiyi bulunduğu yerel toplumla paylaşmak amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlemeye karar vermiştir.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, ‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz bu bilimsel etkinliğe katkı sunmak üzere, dünyanın her yerinden Ekonomi, Siyaset, Yönetim Bilimleri alanında çalışmakta olan bilim insanlarını bilgi ve medeniyetin buluştuğu kadim kent Diyarbakır’da ağırlamaktan mutluluk duyarız.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU