5. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’22)Bildiri Özetleri ve Bildiri Kitapları yayınlanmıştır. Bildiri Özetleri ve Bildiri Kitabı için lütfen tıklayın.

ISEPA’22, Doçentlik Başvuru kritlerlerini karşılamaktadır.
Dileyen katılımcıların tam metinleri, Akademik Teşvik şartlarına uygun editöryal kitaplarda bölüm olarak yayınlanacaktır.