ISEPA ’21 Bildiri Çağrısı

IV. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET  VE YÖNETİM SEMPOZYUMU
ISEPA ‘21


7-8 Ekim 2021

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA) Düzenleme Kurulu, ISEPA ‘21’i ilan etmekten onur duyar.

2017’deki ilk düzenlenişini takiben üç yıl düzenli olarak, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde ve İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ISEPA, 2020’de, Covid-19 pandemisine bağlı sağlık riski gözetilerek karar verilen ertelenişinin ardından, eski ve yeni katılımcılarını yeniden davet eder.

Düzenleme Kurulu, ISEPA ‘21’in, Covid-19 pandemisine dair koşulların, düzenleneceği tarihte azalmış düzeyde olsa da, geçerliliğini koruyacağı öngörüsü ile, ilk kez çevrimiçi şekilde düzenleneceğini, ISEPA ‘22’de yine Diyarbakır’da buluşabilmek dileği ile bildirir.

ISEPA ‘21’in ana teması, küresel toplumun belirleyici gündemi olarak Covid-19 pandemisi etrafında belirlenmiştir. Ekonomik, politik, yönetsel etkileri ve sonuçları öncelikli olmak üzere, Covid-19 pandemisine ilişkin sosyal bilimler kapsamında çalışmalar beklenmektedir. Ana tema kapsamı dışında olmakla birlikte, Sempozyum’un başlığına uygun bildiriler de değerlendirmeye kabul edilecektir.

Dileyen yazarların tam metinleri, ayrıca Hakem değerlendirmesinden geçmek koşulu ile, Akademik Teşvik ve Doçentlik Yönetmeliği ölçütlerini sağlayan, uluslararası nitelikte bir yayınevinden, derleme kitap kapsamında kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum takvimi, katılım koşulları, yazım kuralları ve iletişim bilgilerine www.isepa.org adresinden erişilebilir.

DÜZENLEME KURULU