ISEPA ’22, Doçentlik Başvuru kritlerlerini karşılamaktadır.
Dileyen katılımcıların tam metinleri, Akademik Teşvik şartlarına uygun editöryal kitaplarda bölüm olarak yayınlanacaktır.