Tema ve Başlıklar

Dördüncüsü “Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Politik ve Yönetsel Etkileri” temasıyla , 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde, çevrimiçi düzenlenecek olan Sempozyum’da, katılımcılardan, tema dışı konularla birlikte, öncelikle aşağıdaki başlıklar çerçevesinde içeriklere sahip bildiriler sunmaları beklenmektedir.

Ekonomi Siyaset Yönetim İşletme Maliye Sosyal Hizmet / Psikoloji / Sosyoloji
Pandemi ve değişen Ekonomi Pandemi ve değişen Siyaset Pandemi ve değişen Yönetim Pandemi ve değişen İşletmecilik Pandemi ve Maliye politikaları Pandemi sürecinde   Sosyal Politika ve                 Sosyal Hizmetler
Pandeminin Dünya ekonomisine etkileri Pandemi ve devlet ve       kamu yönetimi Pandemi sürecinde    Kamu Yönetimi Pandeminin işletmelere etkileri Pandemi ve malî otorite Pandemi sürecinde yoksulluk
Sektörler üzerinde pandemi etkisi Pandemi sürecinde küresel sorunlar: Sağlık, Çevre, İklim krizleri Pandemi sürecinde      kamu hizmetleri Pandemi ve  Risk Yönetimi Pandemi ve malî işlemler Pandemi sürecinde dezavantajlı toplumsal gruplar ve  sosyal refah
İstihdam üzerinde pandemi etkisi Pandemi sürecinde toplumsal hareketler Pandemi sürecinde bürokrasi Pandemi ve pazarlama “Yeni normal” ve değişen insan ilişkileri
Pandemi sürecinde           üretim ve tüketim Pandemi sürecinde    siyasal örgütler Pandemi sürecinde sağlık yönetimi ve uygulamaları Pandemi, tedarik ve lojistik Pandemi, iletişim ve sosyal medya
Pandemi sürecinde sağlık ekonomisi Pandemi ve siyasal-idarî otorite Pandemi ve   insan kaynakları Pandemi, banka ve sigortacılık Pandemi, kent ve kentleşme
Pandemi ve  enerji ekonomisi Pandemi sürecinde sağlık politikaları Pandemi, üretim ve tüketim Pandemi, göç ve göçmenler
Pandemi ve  tarım politikası Pandemi ve     sivil toplum kuruluşları Pandemi ve toplumsal cinsiyet
Pandemi ve    para politikası Pandemi ve uluslararası ilişkiler Pandemi ve sosyal sorumluluk
Pandemi ve    malî piyasalar Pandemi ve uluslararası kuruluşlar Pandemi ve gönüllü hizmetler
Pandemi ve dış ticaret
İktisat Felsefesi Siyaset Felsefesi Yönetim felsefesi Örgüt teorisi Maliye teorisi Sosyal hizmet teorileri
Politik Ekonomi Siyasal Psikoloji Yönetişim Pazarlama Kamu Maliyesi Sosyal Hizmet ekonomisi
Uluslararası Ticaret Siyasal kurumlar Bürokrasi Finansal Kurumlar Mâlî Kurumlar Sosyal hizmet kurumları
Ekonomik Kriz Siyasal Sosyoloji Yerel Yönetimler Denetim Vergi
Büyüme Siyasal rejimler e-Devlet ve dijital kamu yönetimi hizmetleri Muhasebe ve finansal tablolar Mâlî Hukuk Aile sorunları
Kalkınma Uluslararası İlişkiler Kamu diplomasisi İnsan kaynakları Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk Şiddet çalışmaları
Bölgesel kalkınma Kimlik çalışmaları Örgütsel davranış Dışsallıklar İletişim çalışmaları
Bilgi Ekonomisi Kültür ve medeniyet çalışmaları Tedarik ve Lojistik Göç, göçmen, mülteci, sığınmacı çalışmaları
Enerji Ekonomisi Göç çalışmaları İnovasyon Kadın, çocuk ve yaşlı çalışmaları
Turizm ekonomisi Güvenlik çalışmaları İşletme yönetimi Engelli çalışmaları
Sağlık ekonomisi Medya çalışmaları Stratejik yönetim Toplumsal eşitsizlikler
Tarım Ekonomisi Kimlik çalışmaları Risk yönetimi
Kent ekonomisi Sivil toplum e-Ticaret ve               e-Pazarlama
İklim ve Çevre ekonomisi Anayasal gelişmeler Tüketim ve tüketici davranışları
İslâm ekonomisi İnsan hakları ve Demokrasi Ticaret Hukuku
Finansal piyasalar Seçimler ve seçmen davranışları Üretim Yönetimi
İslâmî Finans Siyasal partiler Reklâm ve Tanıtım
Sermaye Piyasaları Toplumsal hareketler
Para politikası Darbeler ve        15 Temmuz
Davranışsal İktisat
İktisat Sosyolojisi
Sektörel analiz
Panel Veri Analizi
Zaman serileri analizi
Kadın emeği
Endüstri 4.0
Makro Ekonometri
Mikro Ekonometri
Uygulamalı Ekonometri
Finansal Ekonometri