Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ, Sempozyum Sekreteryası Başkanı, Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SONGUR, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü

Dr. Ömer TAYLAN, Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL, Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Lütfü SİZER, Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü