Sekreterya

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN, Sempozyum Sekreteryası Başkanı, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SONGUR, 

Araş. Gör. Ahmet Vedat Koçal, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Ömer Taylan, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü