Önemli Tarihler

  • Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2019

  • Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün: 29 Ağustos 2019

  • Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması: 10 Eylül 2019

  • Tam Metin Gönderimi İçin Son Gün : 1 Kasım 2019

  • Kayıt İçin Son Gün: 15 Eylül 2019

  • Sempozyum Tarihi: 10-12 Ekim 2019

Not: Sunumu yapılmayan çalışmalara özet ve bildiriler kitabında yer verilmeyecektir. 1 Kasım 2019 tarihinden sonra gönderilen metinlere sempozyum kitabında yer verilmeyecektir.